& 1 Regulamin określa zasady korzystania z serwisu "Ogólnopolska Baza Noclegowa ZANOCUJ".

& 2 Serwis ma na celu jak najszerszą promocję obiektów noclegowych na terenie Polski.

& 3 W "Bazie noclegów" umieszczane będą wpisy wszystkich podmiotów świadczących usługi noclegowe na terenie Polski.

& 4 W "Bazie noclegów" nie będą umieszczane następujące wpisy:
a.  wpisy które naruszają obowiązujące w Polsce prawo i dobre obyczaje.
b.  wpisy propagujące treści nazistowskie, antysemickie, pornograficzne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób. 
& 5 Wpis jest aktywowany przez właściciela obiektu podczas wypełniania formularza lub przez administratora jeżeli dodanie oferty zostało jemu powierzone.
a. Administrator ma prawo do jego usunięcia jeżeli będzie naruszał &4 regulaminu.
b. Dodający wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem ustawowego terminu na rezygnację.

& 6 Dodawanie wpisów do "Bazy noclegów" jest płatne wg. cennika, umieszczonego na stronach serwisu w zakładce cennik.
& 7 Wszystkie wpisy dodane do serwisu są ważne BEZTERMINOWO za jednorazową opłatą.

& 8 Wpisy dokonywane są samodzielnie poprzez wypełnienie formularza i wysłanie go do administratora ( o prawidłowym wysłaniu formularza dodający informowany jest e-mailem na adres podany w formularzu ).
a. można wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. link do strony internetowej obiektu i administrator doda za Państwa wpis do bazy bez żadnych dodatkowych opłat
b. Zamówienie e-mailem dodania wpisu przez administratora serwisu oznacza pełną akceptację regulaminu i jest potwierdzeniem dokonania opłaty za wpis w wysokości 75 PLN.

& 9 Każdy dodający ma prawo do nielimitowanej edycji wpisów.

& 10 Dodający wpis poprzez wysłanie formularza i akceptację regulaminu oświadcza, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

& 11 Administrator / właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane zawarte we wpisach.

& 12 Płatności za dodaną ofertę należy dokonać w terminie 7 dni po otrzymaniu e-maila potwierdzającego dodanie ( akceptację ) wpisu do bazy noclegów serwisu.

& 13 Administrator nie zwraca poniesionych kosztów w przypadku:
a. Rozwiązanie umowy ( wykasowania wpisu ) na życzenie dodającego.
b. Usunięcia wpisu z "Bazy Noclegów" w związku z naruszeniem przez dodającego wpis & 4 regulaminu.
& 14 Administrator zobowiązuje się do prezentowania wpisów przez cały okres funkcjonowania serwisu, z wyłączeniem maksymalnie 3 dni w trakcie roku kalendarzowego, które mogą być przeznaczone na ewentualną modernizację lub przebudowę serwisu.

& 15 Reklamacji co do działania ofert w "Bazie noclegów" można dokonać poprzez e-mail lub telefon do administratora [ dane na stronach serwisu ].

& 16 Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu w części lub całości, zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania go na stronie serwisu, z wyłączeniem:
a. stary regulamin obowiązuje wszystkich którzy dokonali wpisów przed dniem opublikowania nowego regulaminu.

& 17 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Firma / podmiot / osoba dokonujący wpisu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych ( dotyczy danych widocznych we wpisach reklamowych ) w celu świadczenia wybranej usługi w serwisie "Zanocuj" i do celów administracyjnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
Firma / podmiot / osoba dokonujący wpisu wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących bieżącego działania serwisu "Zanocuj" i serwisów pratnerskich.


Właścicielem i administratorem serwisu jest:
Fotografix - Wojciech Konopka
Al. Tysiąclecia 151 m. 417
03-740 Warszawa
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 505 892 371